Skip to main content

Disclaimer 
Gebruik van de site van RB3 Planontwikkeling is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende.  

Informatie op de website 
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. RB3 Planontwikkeling geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met de betreffende afdeling van RB3 Planontwikkeling.  

Gebruik website/schade 
RB3 Planontwikkeling is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van RB3 Planontwikkeling. 

Externe links 
De website van RB3 Planontwikkeling bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. RB3 Planontwikkeling kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming en het gebruik van cookies op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.  

Auteursrechten 
Op de inhoud van de webpagina’s van RB3 Planontwikkeling en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan RB3 Planontwikkeling. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van RB3 Planontwikkeling. 

Cookies en uw privacy is onze zorg 
RB3 Planontwikkeling is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren. 

RB3 Planontwikkeling maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Hiermee wordt het gebruik van de website vergemakkelijkt. 

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. 

RB3 Planontwikkeling is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mailadressen die de bezoekers ons bezorgd worden opgeslagen.