Skip to main content

Veelgestelde vragen

Waar kan ik me inschrijven om voor een woning in aanmerking te komen

Meld je aan via de volgende link en selecteer hierbij de optie ‘ik heb interesse in wonen in deze ontwikkeling en wil op de hoogte worden gehouden’.

Wat is de planning van dit project?

De participatie is gestart met een eerste bijeenkomst waarin we omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden hebben meegenomen in de planvorming. We zijn nu bezig om de waardevolle informatie die we hebben ontvangen daar waar mogelijk te verwerken om het ontwerp concreter te maken en het gesprek daarover met de gemeente aan te gaan. Ondertussen starten we ook samen met de gemeente de ruimtelijke procedure en bereiden we de aanvraag omgevingsvergunning voor. We verwachten in 2025 te kunnen starten met de verkoop.

Komen er ook huur appartementen in het plan?

Het is op dit moment nog onbekend of er huurwoningen in het plan komen.

Hoe kan ik op de hoogte worden gehouden over dit plan?

Meld je aan via de volgende link en we houden je met regelmaat op de hoogte van de ontwikkelingen in dit project.

Wanneer kan ik de eerste participatiebijeenkomst verwachten?

Begin 2024 is de participatie gestart met een eerste bijeenkomst waarin we omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden hebben meegenomen in de planvorming. We verwachten in de zomer het voorlopig ontwerp van het plan in een vervolgbijeenkomst te kunnen presenteren.

In welke prijscategorie vallen de woningen?

De exacte prijzen van de woningen kunnen we nog niet noemen. Wel kunnen we zeggen dat er gekozen is voor een divers aanbod aan woningtypen zodat het plan interessant is voor elke woningzoeker.

Wanneer wordt er meer bekend over de verkoop van de woningen?

Als eerst starten we met het participatietraject met omwonenden en belanghebbenden en wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Zodra dat is gebeurd zullen we meer informatie geven over de verkoop van de woningen.

Hoe wordt de parkeervraag voor de nieuwe woningen opgelost?

Uiteraard hebben we in het plangebied rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen. Er komt een parkeerkelder onder het plan waarin bewoners kunnen parkeren. Ook is met de gemeente besproken om bij de herinrichting van de Zilverstraat en Hoogstraat minimaal 20 parkeerplaatsen te maken, zodat de huidige bewoners ook kunnen blijven parkeren. De parkeervraag wordt dus volledig opgelost in het plangebied, geheel volgens de geldende parkeernormen van de gemeente Enkhuizen.

Komt er een stoep in de Zilverstraat en Hoogstraat?

Met de gemeente is besproken om de Zilverstraat en Hoogstraat her in te richten. We onderzoeken daarbij of het mogelijk is om een stoep aan te leggen.

Is er al meer bekend over de indeling van de woningen, de locatie van de bergingen en de beschikbaarheid van buitenruimtes zoals balkons en dakterrassen?

De exacte uitwerking van de plattegronden moet nog plaatsvinden. In een verdere ontwerpfase zal meer duidelijkheid zijn over de exacte omvang en positie van de buitenruimte(s) en bergingen. De plattegronden, zoals te zien waren bij de participatiebijeenkomst, betroffen een indicatie van de omvang van een woning voor de weergegeven prijsranges.

Wat waren de uitkomsten van het woonwensenonderzoek?

Het onderzoek is ruim 1.100 keer ingevuld. Hieruit zijn enkele duidelijke conclusies naar voren gekomen:

  • Er is een aanzienlijke vraag naar appartementen, die groter is dan de vraag naar grondgebonden woningen.
  • Er bestaat een grote behoefte aan meer betaalbare woningen, zowel huur als koop.
  • De meerderheid geeft de voorkeur aan koop- of huurwoningen met een grootte van 40 m² tot 60 m², dit zodat de koopsommen of huurprijzen bereikbaar zijn voor een grotere doelgroep.
  • De beschikbaarheid van 1 parkeerplaats per woning is over het algemeen voldoende.

Ik heb het woonwensen onderzoek ingevuld, wat doen jullie met de uitkomsten?

De uitkomsten van het woonwensenonderzoek is voor ons hele waardevolle informatie die we meenemen om het ontwerp concreter te maken en daarover in gesprek te gaan met de gemeente.

Ik laat een grote woning achter in Enkhuizen, die weer voor een gezin gebruikt kan worden, krijg ik dan voorkeur voor een woning in het plan?

De procedure rondom de toewijzing van de woningen is nog niet bekend. Daarom is het ook nog onbekend of het een pré is als er een woning wordt achtergelaten.

Moet ik me als omwonende zorgen maken over het bouwverkeer en schade aan woningen tijdens de bouw?

De aannemer gaat t.z.t. een BLVC (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) plan opstellen en met omwonenden bespreken.